Buổi Hòa Nhạc Mùa Vọng Các Bài Tâm Tình Ca (Heart Songs)

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

BUỔI HÒA NHẠC MÙA VỌNG – “TÂM TÌNH CA (HEART SONGS)” – Ngoài Ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng, để giúp thêm cho các bạn trẻ ở tuổi trung học trở lên đón Chúa Giêsu Giáng Sinh, Cha Chánh Xứ và Nhóm Trẻ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam mời gọi tất cả các bạn trẻ cùng với gia đình (cha mẹ và anh chị em) tham dự cầu nguyện hát thánh ca qua buổi Hòa Nhạc Mùa Vọng các bài Tâm Tình Ca (Heart Songs) vừa Anh Ngữ vừa Việt Ngữ do Chương Trình Ánh Sáng Tin Mừng trình diễn. Thời gian: Thứ Bảy ngày 13 tháng 12 năm 2014, từ 1 giờ đến 3 giờ. Địa điểm: Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam. Vì là buổi cầu nguyện nên việc tham dự hoàn toàn miễn phí, nhưng nếu ai muốn ăn trưa nhẹ trước khi tham dự cần phải mua phiếu ăn trưa. Xin mua phiếu ở lối ra vào nhà thờ sau các thánh lễ Chúa Nhật hoặc liên lạc với anh Trần Minh Hiếu trong Nhóm Trẻ ở số 240 480 8208.

HeartSongsFlyer121314

http://www.olvn-dc.org/uploads/3/2/4/2/3242675/ns_11302014.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours