Hội Chợ Tết 2015 Của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Giáo Xứ sẽ có Hội Chợ Tết vào Chúa Nhật ngày 8 tháng Hai từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ở trong hội trường. Không những tổ chức, nhóm, hội đoàn trong Giáo Xứ mà mọi thành viên khác…

MCPS Khai Trương Cổng Dữ Liệu Mở

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Các trường công lập quận Montgomery đã khai trương một cổng dữ liệu mở mới mà cho phép công chúng tìm, soạn, và nạp xuống một số thông tin về học khu. Cổng có thể được xem tại http://data.montgomeryschoolsmd.org. Trong số các dữ liệu công…

Đêm PARCC Thứ Nhì Tổ Chức vào Ngày 2 tháng Hai

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Phụ huynh: Nếu quý vị có những câu hỏi về những bài thi thẩm định Hợp Tác Để Thẩm Định Sự Sẵn Sàng Cho Đại Học và Nghề Nghiệp (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers–PARCC) và những Tiêu Chuẩn Nòng Cốt Chung…

Montgomery County MC311 Call Center to Stay Open Overnight

For Immediate Release: 1/26/2015 Montgomery County MC311 Call Center to Stay Open Overnight With a wintry mix predicted for tonight through Tuesday, the County’s MC311 Call Center will remain open through the night and all day Tuesday. Residents can report issues associated with the storm by calling 311 or 240-777-0311, or visiting the website at…

MCPS Khai Trương Cổng Dữ Liệu Mở

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Các trường công lập quận Montgomery đã khai trương một cổng dữ liệu mở mới mà cho phép công chúng tìm, soạn, và nạp xuống một số thông tin về học khu. Cổng có thể được xem tại http://data.montgomeryschoolsmd.org. Trong số các dữ liệu công…

Chia Sẽ Ý Nghĩ về Các Chọn Lựa Giờ Chuông Reo Mới

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery sẽ xem xét một số các chọn lựa để sửa đổi giờ trường vào học và tan học—cũng được biết là giờ chuông reo—cho phép các học sinh trung học cấp III bắt đầu lớp học trễ hơn trong…

SMASH B 2015 Program by VNMAP at the Our Lady of Vietnam Parish

Source: VNMAP On Sunday, January 25th, VNMAP will host the SMASH B 2015 program at the Our Lady of Vietnam parish (Giao Xu Me Viet Nam) to screen and bring awareness about Hepatitis B to the Vietnamese community. The program will be from 10:00am-1:00pm January 25th, 2015. Registration is needed to participate in the program….

Danh Sách Mới của Các Khóa Hội Thảo của Parent Academy

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS MCPS Parent Academy cung cấp cho các phụ huynh và thành viên cộng đồng cơ hội để tham dự những buổi hội thảo mà cung cấp những thông tin, nguồn tư liệu, công cụ và lời khuyên để hỗ trợ cho sự thành công trong…

Outreach Event about the Affordable Care Act

Theo nguồn tin tiếng Anh của VNMAP VNMAP will partner with Montgomery County Department of Health and Human Services, AAHI office, to conduct an outreach event about the Affordable Care Act (ACA). This year, the process to register for ACA has many differences compared to the last year. VNMAP volunteers will reach out to businesses…

Annual Birthday Tribute and Celebration of Dr. Martin Luther King, Jr.

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của montgomerycountymd.gov WHEN Monday, January 19, 2015, 3:30 – 5pm WHERE The Music Center at Strathmore 5301 Tuckerman Lane North Bethesda, MD 20852 AREA Bethesda/Chevy Chase NOTE Dr. Martin Luther King, Jr., Birthday Tribute and Celebration Montgomery County Dr. Martin Luther King, Jr., Commemorative Committee and Montgomery…