Bạn Sẽ Phục Vụ ở Đâu vào Ngày Phục Vụ MLK?

Vào Ngày thứ Hai 19 tháng Giêng, Montgomery County sẽ mừng Ngày Phục Vụ, Dr. Martin Luther King, Jr. Hãy cùng tham gia với hàng ngàn người Mỹ trên cả nước mà sẽ chào mừng ngày quốc lễ tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của Dr. King bằng cách phục vụ trong cộng đồng của mình. Đây là một cơ hội hoàn hảo cho các học sinh kiếm được giờ Dịch Vụ Học Vấn của Học Sinh (SSL) trong khi tham gia vào những hoạt động xứng đáng cùng với gia đình hay bè bạn. Những dự án phục vụ sẽ diễn ra tại ba địa điểm khắp quận: Bethesda North Marriott Conference: 1– 3 giờ chiều Nhà Thờ Cộng Đồng Seneca Creek: 9 giờ sáng – 11 giờ sáng Silver Spring Civic Center: 10 giờ sáng – Trưa Tình nguyện viên có thể làm việc theo các kế hoạch cá nhân và/hay kế hoạch nhóm như làm bánh mì kẹp cho các trung tâm tạm trú địa phương, trang trí các thiệp cho những vị cao niên và các cựu chiến binh và đóng gói các phần quà chăm sóc cá nhân

Để có thêm thông tin, xin xem trang mạng Montgomery Serves hay gọi 240-777-2600. http://www.montgomeryserves.org/mlk-day-service-2015

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QN_VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours