Chia Sẽ Ý Nghĩ về Các Chọn Lựa Giờ Chuông Reo Mới

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery sẽ xem xét một số các chọn lựa để sửa đổi giờ trường vào học và tan học—cũng được biết là giờ chuông reo—cho phép các học sinh trung học cấp III bắt đầu lớp học trễ hơn trong ngày. Hội Đồng sẽ nghe trình bày về các chọn lựa vào buổi họp ngày 13 tháng Giêng, 2015, và sẽ thu thập các ý kiến công chúng suốt tháng Giêng và đầu tháng Hai. Mọi thay đổi cho giờ chuông reo tại các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) sẽ được chấp thuận vào Ngày 10 tháng 2, 2015, như là một phần của Yêu Cầu Ngân Sách Điều Hành Tài Khóa 2016 của Hội Đồng gửi cho Ủy Viên Hành Pháp Quận và Hội Đồng Quận. Phí tổn hàng năm của đề nghị trước Hội đồng là từ số không đến gần $6 triệu. Chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Patricia O’Neill kêu gọi công chúng hãy tìm hiểu thêm về các chọn lựa và chia sẽ các ý kiến và ưu tư của họ. Hội Đồng sẽ tổ chức hai buổi họp công chúng về giờ chuông reo, cả hai đều vào ngày thứ Năm 22 tháng Giêng, tại thính đường của Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive tại Rockville. Buổi họp đầu tiên sẽ được tổ chức từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30 và buổi họp thứ nhì sẽ được tổ chức từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30. Ai muốn phát biểu ý kiến nên gọi 301-279-3617 để giữ chỗ, bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày thứ Năm 15 tháng Giêng. Tất cả các người phát biểu sẽ có ba phút. Các ý kiến phản hồi viết có thể được gởi đến belltimes@mcpsmd.org và phải được nạp trước giờ đóng cửa văn phòng vào ngày thứ Hai 2 tháng 2. Hội Đồng đã được giới thiệu năm chọn lựa mới về giờ chuông reo, với một số lựa chọn có vài biến dị khác nhau để xem xét:  Lui giờ vào học trễ đi 20 hay 35 phút;  Bắt đầu trường tiểu học trước tiên;  Sửa đổi đề nghị Tháng Mười 2013 của Dr. Starr.  Chia tách ngày học trung học cấp III; và  Không thay đổi giờ chuông reo và tìm hiểu các chọn lựa khác để cung cấp sự uyễn chuyễn cho các học sinh trung học cấp III. Một số các chọn lựa sẽ chỉ có ít hay không có ảnh hưởng tài chánh, trong khi một số khác sẽ có tổn phí hằng năm giữa $2.6 triệu và $5.85 triệu. Chuyên chở là một yếu tố quan trọng đằng sau tổn phí của các đề nghị này. Để giữ một hệ thống chuyên chở hiệu quả và tiết kiệm, phần nhiều các xe buýt MCPS hoàn tất bốn chuyến xe trong buổi sáng và buổi chiều. Giờ vào học và tan học ở các trường phải cho xe buýt có đủ thì giờ để hoàn tất một chuyến xe và bắt đầu chuyến kế. Mỗi chọn lựa mà Hội Đồng xem xét sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến phí tổn chuyên chở.

Xem tóm tắt các chọn lựa Hội đồng sẽ xem xét http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/belltimes/index.aspx

Đọc báo cáo Giờ Chuông Reo—Phân Tách Các Chọn Lựa Phụ Trội http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/pdf/Bell%20Times%20Analysis%20Addl%20Options%20Jan2015.pdf Từ Blog của HĐGD: Ý kiến của cộng đồng về giờ chuông reo http://news.montgomeryschoolsmd.org/mcps-board-of-education/community-input-on-bell-times/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QN_VIETNAMESE.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Theo tin của quận Montgomery Các quan chức Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt; Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị…

  Leave a Reply

  You Missed

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024