MCPS Khai Trương Cổng Dữ Liệu Mở

Các trường công lập quận Montgomery đã khai trương một cổng dữ liệu mở mới mà cho phép công chúng tìm, soạn, và nạp xuống một số thông tin về học khu. Cổng có thể được xem tại http://data.montgomeryschoolsmd.org. Trong số các dữ liệu công bố trong Cổng Dữ Liệu Mở của MCPS là:  Giám Đốc Học Vụ Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành cho Tài Khóa (FY) 2016;  Số Học Sinh Ghi Danh cho Tài Khóa 2013 và 2014;  Dữ kiện lựa chọn từ ấn bản “Nhìn Tổng Quát về Trường Học”, bao gồm sĩ số lớp học và tỷ lệ học sinh/thầy giáo, các chỉ dấu về thành tích tiểu bang, và chức vụ trong trường học và phí tổn; và  Thông tin về trường ốc, bao gồm địa chỉ trường học và ranh giới các vùng trường học. Trong những tuần và tháng tới, thêm thông tin sẽ được cho thêm vào cổng, gồm các dữ kiện về thành tích theo sát với năm mục tiêu trong Khuôn Khổ Kế Hoạch Chiến Lược của quận, như thành tích của Các Môn Thi Xếp Lớp Cao và SAT.

OpenDataMCPS (Cổng Dữ Liệu MCPS Mở) http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/ssif/

XEM: Trên 250 phụ huynh tham gia đêm PARCC MCPS đầu tiên http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=401410

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QN_VIETNAMESE.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  Theo tin của quận Montgomery & Scotland Juneteenth Festival Fireworks Extravaganza On June 19th, join us for an entire day of performances, attractions, and special events at Cabin John Park.…

  Leave a Reply

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 56 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 88 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi