Hội Chợ về Các Cơ Hội Mùa Hè Được Tổ Chức vào Ngày 26 Tháng 2

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã ký kết với WestEd, một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia về nghiên cứu và dịch vụ, để tổ chức một cuộc kiểm điểm độc lập về những quy trình và dịch vụ giáo dục đặc biệt tại Các Trường Công Lập Quận Montgomery. Mục tiêu của cuộc nghiên cứu này là để hiểu rõ hơn những kinh nghiệm của các học sinh và gia đình các em liên quan đến sự khai triển và thực hiện Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP) và trình tự giải quyết bất đồng. Nghiên cứu gồm các cuộc viếng thăm tại chỗ để tìm hiểu về giảng dạy giáo dục đặc biệt tại một số trường của MCPS, và sẽ so sánh với những thực hành tốt nhất tại các học khu khác. Kết quả từ nghiên cứu sẽ được dùng để đưa ra các khuyến nghị để cải thiện các chương trình của MCPS. Các phụ huynh/giám hộ MCPS sẽ được cung cấp nhiều cơ hội trong những tháng tới để cung cấp các ý kiến phản hồi về các dịch vụ giáo dục đặc biệt của quận. Việc tiếp cận này sẽ gồm các nhóm tiêu điểm và phiếu thăm dò ý kiến. Nhóm tiêu điểm Phụ huynh và giám hộ có thể tình nguyện tham gia trong nhóm tiêu điểm mà sẽ được tổ chức vào tháng Hai và tháng Ba. Những người quan tâm phải nạp thông tin của họ trước Ngày 30 tháng Giêng. Các đơn có trên mạng. WestEd sẽ chọn các nhóm tham dự viên đa dạng. Phiếu Thăm Dò Một mẫu các phụ huynh và học sinh sẽ nhận bản thăm dò qua bưu điện. Tất cả tham dự viên sẽ được yêu cầu hoàn tất và gởi lại bản thăm dò đúng thời hạn.WestEd sẽ giữ sự riêng tư của tất cả tham dự viên. Để thêm thông tin, xem trang mạng Giáo Dục Đặc Biệt.

Hội Chợ về Các Cơ Hội Mùa Hè Được Tổ Chức vào Ngày 26 Tháng 2 Phụ huynh có thể tìm hiểu về nhiều cơ hội mùa hè cho các trẻ em tuổi đi học tại hội chợ vào ngày thứ Năm 26 tháng 2. Những nhà cung cấp chương trình vùng và địa phương sẽ có mặt để nói về các trại hè, các chương trình và các sinh hoạt hè. Tại hội chợ, các phụ huynh có thể gặp nhân viên các chương trình, lấy đơn ghi danh, và lấy thông tin về trợ giúp tài chánh. Hội chợ sẽ được tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 30 tối tại Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive ở Rockville.

Ghi danh cho hội chợ http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/parentacademyregister.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSFeb1015_VIET.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Theo tin của quận Montgomery Các quan chức Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt; Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị…

  Leave a Reply

  You Missed

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024