Chuẩn Bị Cho PARCC

Các học sinh MCPS trong các Lớp 3 đến lớp 8 và một số các lớp trung học cấp III sẽ thi các bài thi thẩm định mới Hợp Tác Thẩm Định Sự Sẵn Sàng Đại Học và Nghề Nghiệp (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers–PARCC) môn Anh văn và toán trong năm nay. Kỳ đầu tiên của hai kỳ thi PARCC sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai 2 tháng 3. Trong tháng Ba, các học sinh sẽ thi Các Bài Thi Thẩm Định Thành Tích (PBA– Performance-based Assessments). Trong tháng Tư và tháng Năm, các học sinh sẽ thi bài thi Thẩm Định Cuối Năm (EOY–End-of-Year Assessment). Các bài thi thẩm định PARCC sẽ thay thế các Bài Thi Thẩm Định Trường Học Maryland (MSA). Các câu hỏi sẽ phức tạp hơn, đòi hỏi các học sinh phải suy luận có phê phán và chứng tỏ những gì các em biết bằng nhiều cách khác nhau. Các bài thi sẽ được làm trên mạng. Các bài thi thẩm định PARCC được theo sát với Các Tiêu Chuẩn Nòng Cốt Chung của Tiểu Bang, mà đặt ra các đường hướng rõ ràng cho những gì các học sinh phải biết và có thể làm trong môn toán và Anh văn từ lớp mẫu giáo đến lớp 12. Các bài thi thẩm định mới sẽ cung cấp một cách đo lường tốt hơn xem các học sinh có đáp ứng được các kỳ vọng của cấp lớp và sau cùng có đang trên đúng đường để trở nên sẵn sàng cho đại học hay nghề nghiệp vào lúc các em tốt nghiệp trung học hay không. Các bài thi thẩm định mới sẽ cho ta một cách đo lường tốt hơn để xem học sinh có đáp ứng những kỳ vọng của cấp lớp không và do đó có theo đúng tiến độ để sẵn sàng cho đại học hay một nghề vào lúc các em tốt nghiệp trung học cấp III hay không. Trang mạng MCPS có những thông tin hữu ích và các liên kết đến các nguồn thông tin mà sẽ giúp phụ huynh trở nên quen thuộc với các bài thi mới này. Nó cũng có những liên kết đến các bài thi thử cho các phụ huynh và học sinh.

Xem phim video về PARCC http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/parcc/

Tìm hiểu thêm http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/parcc/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSFeb1015_VIET.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours