Hướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo Bắt Đầu vào Ngày 31 Tháng Ba

Mùa hướng dẫn lớp mẫu giáo 2015 bắt đầu Ngày 31 tháng 3. Trong ngày hướng dẫn, phụ huynh và học sinh sẽ gặp hiệu trưởng, các giáo viên mẫu giáo và các nhân viên khác tại trường. Những buổi hướng dẫn—tổ chức tại tất cả các trường tiểu học trong khoảng Ngày 31 tháng 3 và Ngày 29 tháng 5—dành cho các trẻ em mà sẽ được năm tuổi trước Ngày 1 Tháng 9, 2015, và phụ huynh các em. Phụ huynh nên gọi trường nhà của mình để lấy hẹn ghi danh cho ngày giờ cụ thể của trường đó. Các phụ huynh nào mà không biết rõ về trường tiểu học nào phục vụ khu vực nhà mình nên gọi văn phòng Boundaries Office tại 240-314-4700 hay xem School Assignment Locator trên trang mạng MCPS. Để biết thêm chi tiết, xin gọi Division of Early Childhood Programs and Services tại 301-230-0691.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSMar1015_VIET.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  Theo tin của quận Montgomery & Scotland Juneteenth Festival Fireworks Extravaganza On June 19th, join us for an entire day of performances, attractions, and special events at Cabin John Park.…

  Leave a Reply

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 57 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi