Hạn Cuối để Chấp Nhận hay Khiếu Nại các Quyết Định Về Trung Tâm Năng Khiếu Là Ngày 2 Tháng 4

Các quyết định về khiếu nại sẽ được đưa ra vào đầu tháng Năm. Các Chương Trình Trung Tâm Tiểu Học cho Các Học Sinh Năng Khiếu cung cấp một môi trường học tập cho các học sinh Lớp 4 và Lớp 5 hầu giúp làm phong phú, tăng tốc và mở rộng chương trình giáo khoa tại MCPS. Thi trắc nghiệm cho các học sinh mà đã nạp đơn đăng ký cho các chương trình này đã được tổ chức vào tháng Giêng và thơ thông báo sẽ được gởi đi vào cuối tháng. Hạn cuối để nhận lời mời tham dự một chương trình hay để nạp khiếu nại Vòng I là Ngày thứ Năm 2 tháng 4. Thơ khiếu nại có thể được gởi qua fax đến 301-649-8155 hay gởi qua bưu điện đến: Division of Consortia Choice, Spring Mill Field Office, 11721 Kemp Mill Road, Silver Spring, MD 20902. Các quyết định về khiếu nại sẽ được đưa ra vào đầu tháng Năm.

Các Trung Tâm Năng Khiếu http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/elementary/highly-gifted-centers.aspx

Highly Gifted Centers http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/elementary/highly-gifted-centers.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSMar2415Updated_VIET.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Leave a Reply

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views