Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

1. Thứ Hai tuần Thánh (30/3) Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Matthêô (St. Matthew Cathedral: 1725 Rhode Island Ave. NW, Washington, DC 20036) lúc 7 giờ tối. 2. Thứ Năm tuần Thánh (2/4): Chúa Giê-su Lập Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa A. Thánh Lễ lúc 7 giờ tối B. Chầu Mình Thánh Chúa Từ sau thánh lễ đến 10 giờ: Giáo Xứ Từ 10 giờ đến 12 giờ đêm: các hội đoàn Từ sau 12 giờ đêm: cá nhân, chầu trong thinh lặng. 3. Thứ Sáu tuần Thánh (3/4) – Chúa Giê-su Chịu Nạn và Chịu Chết trên Thập Giá 1. Nguyện Kinh Đàng Thánh Giá lúc 3 giờ và Nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa (trong Nhà Thờ) 2. Phụng Vụ cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu lúc 7 giờ tối. 4. Thứ Bảy tuần Thánh (4/4) – Chúa Giê-su Chịu Mai Táng trong Mồ và Xuống Ngục Tổ Tông 1. Nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ. 2. Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ tối. 5. Chúa Nhật Phục Sinh (5/4) – Chúa Giê-su Sống Lại Vinh Hiển từ Cõi Kẻ Chết Hai Thánh Lễ Phục Sinh 9 giờ và 11 giờ sáng (sẽ không có thánh lễ sáng 7 giờ 30)

http://www.olvn-dc.org/]]>

webmasterVMont

Related Posts

Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

Leave a Reply

You Missed

Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

Rockville’s Global Bites Fest 2024

Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association