Hiến Tặng Thì Giờ của Bạn; Tạo Một Khác Biệt Lớn

Kỳ nghỉ mùa xuân là một cơ hội tốt để tham gia vào kế hoạch phục vụ-học hỏi và kiếm những giờ Dịch Vụ Học Vấn của Học Sinh. Nghỉ mùa xuân là một cơ hội tốt cho các học sinh để tham gia vào các hoạt động phục vụ và kiếm những giờ Dịch Vụ Học Vấn của Học Sinh (SSL). Học sinh có thể tham gia nhiều sinh hoạt khác nhau—làm việc ở bếp từ thiện, dọn dẹp công viên ở địa phương, hay thu góp các món đồ cho cuộc lạc quyên thực phẩm hay quần áo. Tất cả các học sinh MCPS cần 75 giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh để tốt nghiệp trung học cấp III. Tìm xem các tổ chức và cơ hội khác nhau mà đã được chấp thuận cho các giờ SSL. Đồng thời, đừng quên rằng tất cả các giờ dịch vụ thực hiện trong học kỳ hai phải được gởi đến phối hợp viên SSL trước ngày thứ Sáu 5 tháng 6. Quý vị có biết là các học sinh trung học cấp II mà đã đạt được điều kiện về giờ SSL để tốt nghiệp vào cuối tháng 3 thì đủ điều kiện nhận Phần Thưởng về Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh của Giám Đốc Học Vụ không? Và các học sinh lớp 12 với 260 giờ SSL hay nhiều hơn nhận được Chứng Chỉ Khen Thưởng về Phục Vụ? Tài liệu cho cả hai giải thưởng sẽ phải nạp cho phối hợp viên SSL tại trường học vào hay trước ngày thứ Năm 26 tháng 3.

Apply for the 2015-2016 year here http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentaffairs/sao/emergingleaders/index.shtm

Highly Gifted Centers http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/elementary/highly-gifted-centers.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSMar2415Updated_VIET.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours