Giáo Xứ Mẹ Việt Nam: Thánh Lễ Cầu Hồn “Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30-4”.


Theo nguồn tin trên trang mạng của Vietnamese Community of Washington D.C., Maryland & Virginia


Thánh lễ Cầu hồn sẽ được cử hành tại vào hồi 9 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015 tại:

** Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

11812 New Hampshire Ave.
Silver Spring, MD 20904
301-622-4895


Leave a Reply