Phiêu Lưu Học Vấn Mùa Hè

Quý vị đang tìm cách để giữ cho con em quý vị bận rộn và học hỏi trong kỳ nghỉ hè? Vậy thì xin hãy xem xét chương trình Phiêu Lưu Học Vấn Mùa Hè! Các học sinh tiểu học trong các lớp mẫu giáo đến lớp 2 thuộc 24 trường Title I được chọn lựa có thể tham dự chương trình miễn phí này, dài bốn tuần từ Ngày 7 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7. Chương trình thể hiện một ngày học tập 4 tiếng về tập đọc, văn ngữ và toán. Chương trình được phác họa để củng cố những gì con quý vị đã học được suốt niên học và cung cấp một khởi động sớm cho năm học sắp tới. Sẽ có xe buýt chuyên chở và có bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí. Ghi danh cho chương trình này tại trường của con quý vị. Một chương trình tương tự cho các học sinh trung học cấp II cũng sẽ được tổ chức trong tháng 7. Các phụ huynh quan tâm cần liên lạc với Điều Hợp Viên Niên Học Kéo Dài Trung Học Cấp II tại trường học ở địa phương của họ để biết thêm thông tin

Các Cơ Hội Học Hỏi Kéo Dài http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/titleone/includes/elo.shtm

Extended Learning Opportunities http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/titleone/includes/elo.shtm

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSMay2615VIETNAMESE.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Theo tin của quận Montgomery Các quan chức Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt; Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị…

  Leave a Reply

  You Missed

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024