Mùa Hè Là Một Thời Gian Tốt để Đọc!

Các Thư Viện Công Cộng Quận Montgomery (MCPL) mời tất cả các học sinh tham gia chương trình Đọc Sách Mùa Hè năm nay, kéo dài từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 9 tháng Tám. Chủ đề năm nay cho các trẻ em, từ mới sanh đến Lớp 6, là “Mỗi Người Anh Hùng Đều Có Một Câu Truyện” và chủ đề cho các em thiếu niên, tuổi từ 13 đến 17, là “Gỡ Mặt Nạ!” Tham dự viên có thể ghi danh cho chương trình và theo dõi trên mạng những cuốn sách mà các em đã đọc hay được đọc cho em. Ghi danh có trên mạng và tại tất cả các thư viện chi nhánh của MCPL. Trong suốt mùa hè, sẽ có những chương trình miễn phí trình bày ảo thuật, khoa học, âm nhạc, và kể truyện tại các chi nhánh thư viện. Chương trình STEM sẽ có mặt và sẽ bổ túc các chủ đề đọc sách mùa hè năm nay.

Thêm thông tin http://montgomerycountymd.v1.libguides.com/friendly.php?s=summerreading

More information http://montgomerycountymd.v1.libguides.com/friendly.php?s=summerreading

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSMay2615VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours