Phương Tiện Chuyển Vận Tham Dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Lần Thứ 16 Tại Thành Phố New York Vào Thứ Bảy Ngày 20 Tháng 6 Năm 2015

Thông Báo (Cập Nhật) Kính thưa Quý Đồng hương, Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia với một phái đoàn vào khoảng 50 người, sẽ tham dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 16, tại thành phố New York, vào ngày Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015. Phái đoàn của Cộng đồng Thủ đô sẽ di chuyển về New York sớm, vì năm nay cuộc diễn hành theo thông báo của Ban Tổ Chức sẽ bắt đầu sớm hơn những năm trước, vào lúc 10:30 AM, do đó BTC yêu cầu các phái đoàn phải đến trước 9:30 AM.. Đồng thời phái đoàn của Cộng Đồng Thủ đô sẽ đảm trách diễn hành với lá Đại Kỳ Việt Nam Cộng Hòa và đi đầu tiên. Quý Đồng hương tại vùng Thủ đô tham dự Diễn hành sẽ được đón tại ba địa điểm dưới đây, và trở về từ New York vào buổi tối cùng ngày. 1.- Địa điểm thứ nhất: 2.- Địa điểm thứ hai: Lúc: 5:00 AM, Thứ Bảy 20 tháng 6, 2015 Chợ La Mart (Chợ Maxim cũ) 640 University Blvd. East Silver Spring, MD 20901 3.- Địa điểm thứ ba: Lúc: 5:15 AM, Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015 Giáo Xứ Mẹ Việt Nam (Nhà Thờ Cha Long) 11812 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours