Đừng Bỏ Lỡ Ngày Hội Tựu Trường 2015

Niên học 2014-2015 sắp chấm dứt và MCPS đang hướng đến năm kế tiếp! Quý vị không muốn bỏ lỡ Ngày Hội Tựu Trường MCPS vào ngày Thứ Bảy 29 tháng Tám từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều, trên khuôn viên của Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive ở Rockville. Xin mời tất cả các học sinh MCPS và gia đình đến tham dự sự kiện hào hứng này để khởi động năm học và tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ của hệ thống trường học, đồng thời thưởng thức âm nhạc, giải trí, các sinh hoạt thiếu nhi, nhận quà tặng và còn nhiều thứ nữa. Xin hãy đánh dấu trên lịch của quý vị và theo dõi trang mạng Ngày Hội Tựu Trường trong mùa hè để xem thông tin cập nhật! Ngoài ra, yêu cầu hỗ trợ Cuộc Vận Động Tặng CẶP ĐI HỌC 2015 mùa hè này. MCPS cần sự giúp đỡ của quý vị để gây quỹ hầu mua cặp đi học chứa đầy học liệu cho các học sinh thiếu thốn. Một khoản quyên tặng $10 sẽ cung cấp cho một học sinh cần được giúp đỡ một cặp sách mới chứa đầy các học liệu. Quý vị cũng có thể chọn để tặng ở những mực sau đây, hay bất cứ số tiền nào khác:  $300 – Cung cấp cặp đi học cho một lớp học  $1,500 – Cung cấp cặp đi học cho một cấp lớp.  $6,500 – Cung cấp cặp đi học cho cả một trường  $25,000 và nhiều hơn – Cung cấp cặp đi học cho một cụm trường (nhóm trường tiểu học và trung học cấp II mà sẽ chuyển lên trường trung học cấp III và trường consortium) Xem www.mcpsgivebackpacks.org hay gọi 301-309-MCPS để tìm hiểu thêm hay để quyên tặng.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSJUN915languages_VIET.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours