Chương Trình Hành Hương Đại Hội Thánh Mẫu 2015 và thăm viếng The Great Passion Play

Thứ Hai 3 tháng 8 năm 2015 – 9:00AM Thánh Lễ tại Giáo Xứ Mẹ Việt-Nam – 10:00AM Khởi hành Thứ Ba 4 tháng 8 năm 2015 – 10:00AM đến Great Passion Play Nghỉ ăn uống tới 12 giờ – 12:00 – 4:00PM Holy Land Tour at Great Passion Play – 4:00PM – 8:30PM nghỉ ngơi ăn uống – 8:30PM – 10:15PM The Great Passion Play Performance – 10:15PM về khách sạn nghỉ Thứ Tư 5 tháng 8 năm 2015 – 10:00AM đến Dòng Đồng Công – 7:00PM Thánh Lễ Kính Thánh Cả Giuse Thứ Năm 6 tháng 8 năm 2015 – 7:00PM Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu 2015

ChuongTrinhHanhHuongThanhMau2015

http://www.olvn-dc.org/uploads/3/2/4/2/3242675/chuong_trinh_hanh_huong.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours