County Seeks Volunteers to Work with Victims of Sexual Assault

For Immediate Release: 8/31/2015 County Seeks Volunteers to Work with Victims of Sexual Assault County Seeks Volunteers to Work With Victims of Sexual Assault Volunteers are needed to assist sexual assault victims and their families through the Victim Assistance and Sexual Assault Program (VASAP) of the Montgomery County Department of Health and Human Services. Interviews…

Niên Học Mới, Giờ Vào Học Mới

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Niên Học Mới, Giờ Vào Học Mới Thưa quý phụ huynh, khởi đầu của một năm học mới sắp đến! Đây là một danh sách kiểm điểm những điều giúp bảo đảm là quý vị đã được trang bị những thông tin cần thiết để…

Hẹn Gặp Quý Vị Tại Ngày Hội Tựu Trường

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Hẹn Gặp Quý Vị Tại Ngày Hội Tựu Trường Hãy đến để nhập vào cuộc vui tại Ngày Hội Tựu Trường MCPS 2015! Hàng ngàn học sinh MCPS và gia đình sẽ tràn ngập khu vực Carver Educational Services Center ở Rockville vào ngày thứ…

Commission for Women Announces Home Repair Seminar

For Immediate Release: 8/24/2015 Commission for Women Announces Home Repair Seminar The Montgomery County Commission for Women, in collaboration with the Holiday Park Senior Center and The Home Depot, will present “Simple Home Fixes,” a free seminar about home repairs on Monday, August 31 from 1 to 2 p.m. at the Holiday Park Senior Center,…

Montgomery County’s Back-to-School Safety Information Available on Summer of Safety Webpage

For Immediate Release: 8/24/2015 Montgomery County’s Back-to-School Safety Information Available on Summer of Safety Webpage The 2015-2016 Montgomery County public school year will begin on Monday, August 31, and now is the time to review all those important back-to-school safety tips to make certain that everyone is properly prepared. This year the County’s Summer of…