Chương Trình Hành Hương Đại Hội Thánh Mẫu 2015 của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐẠI HỘI THÁNH MẪU 2015 Thứ Hai 3 tháng 8 năm 2015 10:00 AM: Thánh Lễ tại Giáo Xứ Mẹ Việt-Nam 11:00 AM: Khởi hành Thứ Ba 4 tháng 8 năm 2015 10:00 AM: đến Great Passion Play Nghỉ ăn uống tới 12 giờ 12:00–4:00 PM: Holy Land Tour at Great Passion Play 04:00–8:30 PM: nghỉ ngơi ăn uống 08:30–10:15 PM: The Great Passion Play Performance 10:15 PM: về khách sạn nghỉ Thứ Tư 5 tháng 8 năm 2015 10:00 AM: đến Dòng Đồng Công 07:00 PM: Thánh Lễ Kính Thánh Cả Giuse Thứ Năm 6 tháng 8 năm 2015 7:00 PM: Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu 2015

http://www.olvn-dc.org/]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours