Sở Y Tế Quận Montgomery Tìm Hiểu Nhu Cầu Sức Khỏe của Cộng Đồng

Đáp ứng thiện chí của Sở Y Tế quận Montgomery, Giáo Xứ qua Hiệp Sĩ Đoàn Columbus sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ giữa Sở Y Tế và cộng đồng người Việt đang sống trong quận Montgomery để nói về các vấn đề y tế và sức khỏe. Buổi nói chuyện sẽ diễn ra vào chiều Chúa Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2015 từ 1:00pm-3:00pm trong Hội Trường Giáo Xứ. Mục tiêu của buổi gặp gỡ là để giúp Sở Y Tế và các nhà chức trách trong quận hiểu biết hơn về những nhu cầu hay khó khăn về y tế và sức khỏe của nhiều người Việt sống trong quận, để lắng nghe ý kiến đóng góp, và sau cùng để Sở có thể lên giải pháp hỗ trợ cách phù hợp. Một số vấn để lớn về y tế như chính sách Obama Care, những chương trình hỗ trợ cho người mới định cư gặp khó khăn về mặt ngôn ngữ, những chương trình hỗ trợ cho người già, vấn đề y tế tại trường học v.v… đáng được đưa ra thảo luận để những ai cần có thể hưởng dùng. Hiệp Sĩ Đoàn (Knights of Columbus) sẽ giúp Giáo Xứ phối hợp, tổ chức cho buổi gặp gỡ này. Mọi thành viên trong Giáo xứ đang sinh sống trong quận Montgomery đều có thể tham dự. Mọi chi tiết xin liên lạc với ông Tuấn, Đại Hiệp của Hiệp Sĩ Đoàn ở số điện thoại 240-888-7191.

http://www.olvn-dc.org/uploads/3/2/4/2/3242675/ns_08022015.http://www.cttdva.com/cttd/tintuc/Sep.13.2015.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Leave a Reply

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views