Những Buổi Hội Thảo về Trợ Giúp Tài Chánh Đã Được Định cho Trung Học Cấp III

Nếu quý vị bắt đầu băn khoăn về đại học và làm thế nào để chi trả cho đại học, xin hãy tìm hiểu thêm trong những buổi hội thảo trợ giúp tài chánh miễn phí sẽ được tổ chức trong suốt mùa thu tại các trường trung học cấp III của MCPS. Phụ huynh và học sinh sẽ tìm hiểu xem trợ giúp tài chánh là gì, có những loại trợ giúp nào và làm cách nào để học sinh có thể nạp đơn xin trợ cấp tài chánh trong những buổi này. Buổi hội thảo đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 6 tháng 10 tại Springbrook High School. Xin hãy liên lạc với trường của con quý vị để biết thêm thông tin.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSSept2215languages_VIET.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours