Ngày Viếng Thăm Trường Học tại Các Đại Học tại Shady Grove

Quý vị đã từng nghe về Các Đại Học tại Shady Grove (USG) không? Cung cấp các chương trình lấy bằng cấp có phẩm chất từ chín trường đại học công lập Maryland khác nhau tại duy nhất một địa điểm thuận tiện tại Quận Montgomery, USG là một lựa chọn khôn ngoan và ít tốn kém cho con quý vị để hoàn tất bằng cử nhân sau khi học hai năm tại Montgomery College (MC). Các phụ huynh và học sinh MCPS được mời khám phá các chương trình và dịch vụ có tại khu vực USG, nói chuyện với các học sinh USG hiện tại, và biết thêm nhiều hơn về “MC-USG Degree Connection” vào ngày viếng thăm trường mùa thu miễn phí vào Ngày thứ Bảy 7, tháng 11, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại www.shadygrove.umd.edu/openhouse.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSNov3VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours