Hãy Giúp Cho MCPS Nhận Được Khoản Trợ Cấp Impact Aid Rất Cần Thiết

Các chương trình và tiền trợ cấp Impact Aid được phác họa để giúp đỡ các học khu địa phương nào có thu nhận các học sinh có liên hệ đến liên bang. Các khoản trợ cấp từ các chương trình này trở nên một phần của ngân sách điều hành tổng quát MCPS và hỗ trợ các sinh hoạt giảng dạy. Để đủ điều kiện cho tài trợ Impact Aid, MCPS phải xác định có bao nhiều phụ huynh/giám hộ đang tại ngũ trong quân đội, làm trong khu vực liên bang, sống tại khu nhà theo diện chính sách liên bang hay công cộng, và/hay là một sĩ quan quân đội chính phủ ngoại quốc. MCPS dùng Phỏng Vấn Federal Impact Aid mà được phân phát cho tất cả các gia đình để thu thập thông tin này. Cho mỗi em trẻ tuổi đi học trong gia đình quý vị, yêu cầu hoàn tất và gởi bản phỏng vấn lại trước ngày 18 tháng 12. Bản phỏng vấn có trên trang mạng MCPS. Sự tham gia của quý vị rất quan trọng để bảo đảm là MCPS nhận phần xứng đáng của mình trong quỹ tài trợ liên bang Impact Aid và tất cả các học sinh MCPS nhận được một chương trình giáo dục xuất sắc. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, xin liên lạc với MCPS Division of the Controller tại 301-279-3039.  

/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsDEC1-VIET.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  Leave a Reply

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 19 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 27 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 76 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 64 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views