Cáo Phó Ông Dương Thiệu Chí

CÁO PHÓ Gia đình chúng tôi rất đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc : Chồng, Cha, Em, chúng tôi là: Ông Dương Thiệu Chí Pháp Danh: Thiện Đức Sỹ quan khu trục Không Quân / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Đã mệnh chung ngày 22 tháng 12 năm 2015 Tại Medstar Washington Hospital Center, Washington, D.C. Hưởng thọ 73 tuổi Linh cữu được quàn và hỏa thiêu tại: Pumphrey Funeral Home 7557 Wisconsin Ave. Bethesda, MD 20814 ĐT 301-652-2200. Ngày giờ thăm viếng: Thứ hai 28 tháng 12 năm 2015: Lễ Phát Tang từ 11 giờ đến 13 giờ Thăm viếng từ 11 giờ đến 13 giờ, từ 15 giờ đến 17 giờ và từ 19 giờ đến 21 giờ Thứ ba 29 tháng 12 năm 2015: Thăm viếng, từ 15 giờ đến 17 giờ và từ 19 giờ đến 21 giờ Thứ tư 30 tháng 12 năm 2015: Hỏa thiêu lúc 10 giờ. Vợ: Phạm Tường Hảo, pháp danh Trí Tịnh Con gái: Dương Vân Như Hảo, pháp danh TríThuận Con rể: Joshua P. Whigham Con Trai: Dương Hồng Phi Long Anh: Dương Thiệu Dụng , vợ Bùi Kim Thi, các con và các cháu. Chị dâu: Bà Quả phụ Dương Thiệu Hùng, các con và các cháu. Chị: Bà Dương Nguyệt Hoàn, các con và các cháu. Chị: Bà Dương Nguyệt Điện và chồng Nguyễn Quang Hiện. Đồng tang gia khấp báo XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours