Lấy Giờ Dịch Vụ Học Vấn Của Học Sinh Trong Thời Gian Nghỉ Mùa Đông

Nghỉ mùa đông là một cơ hội tốt cho các học sinh để tham gia vào các hoạt động phục vụ và kiếm những giờ Dịch Vụ Học Vấn của Học Sinh (SSL). Học sinh có thể tham gia nhiều sinh hoạt khác nhau—làm việc ở bếp từ thiện, dọn dẹp công viên ở địa phương, hay thu góp các món đồ cho cuộc lạc quyên thực thẩm hay quần áo. Tất cả các học sinh MCPS cần 75 giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh để tốt nghiệp trung học cấp III. Tìm xem các tổ chức và cơ hội khác nhau mà đã được chấp thuận cho các giờ SSL. Đồng thời, đừng quên rằng tất cả các giờ dịch vụ thực hiện trong học kỳ đầu phải được gởi đến phối hợp viên SSL trước ngày thứ Sáu 8 tháng Giêng, 2016.  

http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/nominations-open-for-distinguished-service-awards-2/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/earn-student-service-learning-hours-over-winter-break-3/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsDEC15VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours