Tham Dự Cổ Động, Thánh Lễ, và Diễn Hành Toàn Quốc Ủng Hộ Sự Sống của Các Thai Nhi

Trung Tâm Verizon, Washington DC vào Thứ Sáu ngày 22 tháng 1 (chi tiết sẽ được thông báo sau) Các phụ huynh muốn biết thêm về mục vụ đức Tin cho các em sau khi Thêm Sức xin liên lạc với Cha Chánh Xứ ở số văn phòng GX 301 622 4895 hoặc với anh Tommy Nguyễn Đức Tú, Điều Hiệp Viên Mục Vụ Nhóm Trẻ ở số 301 221 0464. Xin các phụ nhắc con em đọc mẩu tin bằng tiếng Anh ở dưới:

http://www.olvn-dc.org/uploads/3/2/4/2/3242675/ns_12272015.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours