Giải Thưởng Montgomery Serves Vinh Danh Những Tình Nguyện Viên Xuất Sắc

Giải Thưởng Montgomery Serves Vinh Danh Những Tình Nguyện Viên Xuất Sắc Giải Thưởng Montgomery Serves 2015 đang chấp nhận các đề cử. Giải Thưởng Montgomery Serves vinh danh các cá nhân, các nhóm và hội đoàn nào đã chứng tỏ một tinh thần thiện nguyện xuất chúng. Chương trình giải thưởng uy tín hằng năm, vinh danh cao nhất của quận Montgomery cho các dịch vụ, tuyên dương các tình nguyện trong các lãnh vực sau đây:  Neal Potter Path of Achievement Award, Giải Thưởng Potter Path về Con Đường Thành Tựu, dành cho việc phục vụ cả đời của các cư dân trong quận tuổi 60 trở lên  Youth Achievement Award, Giải Thưởng cho Thành Tích Tuổi Trẻ cho các tình nguyện viên xuất sắc tuổi 18 tuổi hay nhỏ hơn  Business Award, Giải Thưởng Doanh Nghiệp cho tinh thần tình nguyện xuất chúng của một công ty  Individual Community Service Award, Giải Thưởng Phục Vụ Cộng Đồng cho Cá Nhân cho tinh thần tình nguyện xuất sắc bởi một cá nhân  Group Community Service Award, Giải Thưởng Phục Vụ Cộng Đồng cho Tập Thể cho các cố gắng tình nguyện đáng kể của một nhóm Những người nhận giải thưởng sẽ được vinh danh tại Lễ Trao Giải Thưởng Montgomery Serves hằng năm vào tháng 5. Để có thêm thông tin và để tải xuống các đơn đề cử, xem www.montgomeryserves.org. Hạn cuối nạp đề cử là Ngày Thứ Sáu 26 tháng 2.

Montgomery Serves Awards Honors Outstanding Volunteers http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/montgomery-serves-awards-honors-outstanding-volunteers-2/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNs_Feb_16_2016_VIET.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours