Tôn Vinh Những Giáo chức, Chương Trình, Phụ Huynh, Và Học sinh Đóng Góp Cho Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt

Tôn Vinh Những Đóng Góp cho Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Giáo chức, học sinh và phụ huynh MCPS được khuyến khích nạp đơn đề cử những cá nhân và chương trình mà đã đóng góp cho sự thành công và sự chấp nhận các học sinh với nhu cầu đặc biệt. Những bằng tuyên dương sẽ được Ủy Ban Giáo Dục Đặc Biệt của Hội Đồng Phụ Huynh và Gíáo Viên Quận Montgomery (MCCPTA) tặng. Lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào ngày thứ Hai 9 tháng 5 tại trường trung học cấp III Rockville. Những đề cử được nhận trong bốn phân loại: Giáo chức, Chương trình, Phụ huynh và Học sinh. Thời hạn cuối nạp đơn là vào Ngày Thứ Sáu 18 tháng 3. Đề cử có thể được nạp qua email với phần đính kèm đến Jeanne Taylor, hay gởi thơ đến Montgomery County Council of PTAs, Upcounty Regional Services Center, 12900 Middlebrook Road, 3rd Floor, Germantown, MD, 20874.

Đơn Đề Cử Giải Thưởng Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt MCCPTA 2015-2016 http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2016/02/2015-2016-MCCPTA-Special-Education-Awards-Nomination-Form.pdf

2015-2016 MCCPTA Special Education Awards Nomination Form http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2016/02/2015-2016-MCCPTA-Special-Education-Awards-Nomination-Form.pdf

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNs_March_1_2016_VIET.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Leave a Reply

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views