Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2016 Tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH 1. Chúa Nhật Lễ Lá (20/3): (Lịch các thánh lễ như mọi Chúa Nhật khác) 2. Thứ Hai tuần Thánh (21/3) – Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Matthêô (St. Matthew Cathedral: 1725 Rhode Island Ave. NW, Washington, DC 20036) lúc 7 giờ tối. 3. Thứ Năm tuần Thánh (24/3) – Chúa Giê-su Lập Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa a) Thánh Lễ 7 giờ tối; b) Chầu Mình Thánh Chúa: từ sau thánh lễ đến 10 giờ: Giáo Xứ; từ 10 giờ đến 12 giờ đêm: các hội đoàn; từ sau 12 giờ đêm: cá nhân, chầu trong thinh lặng. 4. Thứ Sáu tuần Thánh (25/3) – Chúa Giê-su Chịu Nạn và Chịu Chết trên Thập Giá a) Nguyện Kinh Đàng Thánh Giá lúc 3 giờ và Nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa sau đó (trong Nhà Thờ); b) Phụng Vụ 7 giờ tối cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. 5. Thứ Bảy tuần Thánh (26/3) – Chúa Giê-su Chịu Mai Táng trong Mồ và Ngài Xuống Ngục Tổ Tông a) Nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ; b) Lễ Vọng Phục Sinh 8 giờ tối. 6. Chúa Nhật Phục Sinh (27/3) – Chúa Giê-su Sống Lại Vinh Hiển từ Cõi Kẻ Chết: Hai Thánh Lễ Phục Sinh 9 giờ và 11 giờ sáng (không có thánh lễ sáng 7 giờ 30)

http://olvn-dc.org/uploads/3/4/5/4/34540628/ns_03132016.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Theo tin của quận Montgomery Các quan chức Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt; Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị…

  Leave a Reply

  You Missed

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024