Hội Chợ Chuẩn Bị Đại Học và Nghề Nghiệp tại Montgomery College Germantown campus

Hội Chợ Chuẩn Bị Đại Học và Nghề Nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 9 tháng 4, từ 1 giờ đến 4 giờ chiều tại Montgomery College Germantown campus (Bioscience Education Center), 20200 Observation Drive ở Germantown. Ngày hội nhắm vào các học sinh các lớp 6 đến 10 và phụ huynh các em. Những người tham dự sẽ có cơ hội để gặp gỡ những đại diện từ nhiều nghề nghiệp và đại học; tìm hiểu về các cơ hội trợ giúp tài chánh và học bổng; và tham dự những buổi thảo luận nhóm đem lại thông tin hữu ích. Việc ghi danh trước là cần thiết và có thể thực hiện qua trang mạng MCPS Parent Academy. Liên lạc với Office of Community Engagement and Partnerships tại 301-279-3100 để có thêm thông tin.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSAPR0516VIETNAMESE.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  Leave a Reply

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 10 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 24 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 73 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 60 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views