Lincoln Park Community Center’s Yard Sale Returns to Richard Montgomery

Theo tin Thành phố Rockville

Rockville, Md., April 6 – Hunt for bargains, discover treasures, or sign up to sell your wares as a vendor at Rockville’s spring outdoor community yard sale from 8 a.m.-noon on Saturday, April 16, in the parking lot of Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive. The annual sale is a great way to do some spring cleaning and make some cash. Vendors must preregister with payment to secure a space, which includes one parking spot and one 6-foot by 3-foot table. Only one table is permitted per spot. Setup time is 7-8 a.m. Register online at rockenroll.rockvillemd.gov. Register for course #55089 for a city-provided table ($30). For an additional table ($30), register for course #55090. Or, to bring your own table, register for course #55109 and pay just $20. Only one table permitted per spot. Table cannot exceed 6 feet by 3 feet. No food or weapons can be sold. In case of rain, the sale will be held on Sunday, April 17. Learn more at www.rockvillemd.gov/lpcc. # # # MEDIA CONTACT: Marylou Berg Director of Communication 240-314-8105 mberg@rockvillemd.gov

http://www.rockvillemd.gov/CivicAlerts.aspx?AID=1213]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Leave a Reply

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 56 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 88 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi