Hãy Có Kế Hoạch Tham Gia Ngày Hội Sách tại Gaithersburg vào Ngày 21 tháng 5

Các trường Công Lập Quận Montgomery rất hãnh diện là một đối tác trong Ngày Hội Sách Gaithersburg 2016 (GBF) vào ngày thứ Bảy 21 tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tại khu vực của Tòa Thị Chính Gaithersburg. GBF có rất nhiều các tác giả và sinh hoạt cho các trẻ em ở mọi lứa tuổi. Nhiều thành viên cộng đồng MCPS sẽ tổ chức các buổi đọc tại ngày hội và sẽ có nhiều chương trình, hội thảo, và sinh hoạt trong Làng Trẻ Em mà được phác họa để khuyến khích sự quan tâm đến đọc và viết. Giữa các tác giả được xếp đặt có mặt là Diana Hutts Aston, Cece Bell, Martina Boone, và Lori Goldstein. Một số các cuộc hội thảo sẽ đề cập đến sáng tác cho các thanh thiếu niên, xuất bản thơ của em, và viết sách cho trẻ em. Để thêm thông tin về chương trình, xem trang mạng GBF.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNMay42016VIETNAMESE.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Leave a Reply

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 56 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 88 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi