Các Lễ Tốt Nghiệp Bắt Đầu Ngày 27 Tháng 5

Mùa ra trường trung học 2016 được ấn định bắt đầu vào ngày thứ Sáu 27 tháng 5, và sẽ chấm dứt vào ngày thứ Sáu 10 tháng 6. Các lễ tốt nghiệp được tổ chức tại DAR Constitution Hall sẽ được truyền hình trực tiếp trên mạng, nhờ sự giúp đỡ của DAR, trên trang mạng của DAR. MCPS mời các phụ huynh gửi về những tấm hình chụp lễ tốt nghiệp ưng ý nhất của quý vị. Phụ huynh hãy chọn tấm hình lễ tốt nghiệp đẹp nhất của con quý vị và gửi bằng email tới pio@mcpsmd.org. Nhiều tấm trong số những bức hình này sẽ được đăng trên trang mạng MCPS. Phụ huynh và học sinh cũng có thể gửi các bức hình qua Twitter (dùng hashtag #mcpsgrad). Chúng tôi sẽ đăng lại một số các hình trên khuôn tin của MCPS Twitter. Để đóng góp một tấm hình qua email, xin hãy làm theo những bước đơn giản sau đây:  Chọn tấm hình chụp theo chiều ngang đẹp nhất của quý vị.  Gởi hình như một tập tin jpeg (không lớn quá 4 megabytes) và email đến pio@mcpsmd.org.  Ghi thêm tên của con quý vị và tên trường. (Chúng tôi sẽ không phổ biến họ.) Khi gởi hình đến, phụ huynh đã đồng ý cho sử dụng hình ảnh ấy để đăng trên trang mạng MCPS . Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên lạc với Department of Public Information and Web Services tại 301-279-3853 hay email chúng tôi tại pio@mcpsmd.org.

Những Ngày Lễ ra Trường và các Địa Điểm http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/graduation/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNMay42016VIETNAMESE.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  Leave a Reply

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 10 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 24 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 73 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 60 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views