Các Lễ Tốt Nghiệp Bắt Đầu Ngày 27 Tháng 5

Mùa ra trường trung học 2016 được ấn định bắt đầu vào ngày thứ Sáu 27 tháng 5, và sẽ chấm dứt vào ngày thứ Sáu 10 tháng 6. Các lễ tốt nghiệp được tổ chức tại DAR Constitution Hall sẽ được truyền hình trực tiếp trên mạng, nhờ sự giúp đỡ của DAR, trên trang mạng của DAR. MCPS mời các phụ huynh gửi về những tấm hình chụp lễ tốt nghiệp ưng ý nhất của quý vị. Phụ huynh hãy chọn tấm hình lễ tốt nghiệp đẹp nhất của con quý vị và gửi bằng email tới pio@mcpsmd.org. Nhiều tấm trong số những bức hình này sẽ được đăng trên trang mạng MCPS. Phụ huynh và học sinh cũng có thể gửi các bức hình qua Twitter (dùng hashtag #mcpsgrad). Chúng tôi sẽ đăng lại một số các hình trên khuôn tin của MCPS Twitter. Để đóng góp một tấm hình qua email, xin hãy làm theo những bước đơn giản sau đây:  Chọn tấm hình chụp theo chiều ngang đẹp nhất của quý vị.  Gởi hình như một tập tin jpeg (không lớn quá 4 megabytes) và email đến pio@mcpsmd.org.  Ghi thêm tên của con quý vị và tên trường. (Chúng tôi sẽ không phổ biến họ.) Khi gởi hình đến, phụ huynh đã đồng ý cho sử dụng hình ảnh ấy để đăng trên trang mạng MCPS . Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên lạc với Department of Public Information and Web Services tại 301-279-3853 hay email chúng tôi tại pio@mcpsmd.org.

Những Ngày Lễ ra Trường và các Địa Điểm http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/graduation/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNMay42016VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours