Ghi Danh cho các Chương Trình Tuổi Trẻ Mùa Hè 2016

Montgomery College sẽ tổ chức trên 200 chương trình cho tuổi trẻ từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 tại cả ba trung tâm (Rockville, Germantown và Takoma Park/Silver Spring). Các lớp học gồm Tiny Chefs Culinary Arts, Digital Fab Lab Camp, Circus Camp, và Joy of Arts. Chương trình mùa hè kéo dài từ Ngày 27 tháng 6 đến Ngày 15 tháng 8. Giữ trẻ trước và sau chương trình được cung cấp để thích ứng với thời khóa biểu của phụ huynh. Có một số trợ giúp tài chánh cho các gia đình hội đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn và giảm phí. Ngày cuối nạp đơn xin trợ giúp tài chánh là ngày 20 tháng 5.

Đăng Ký Trên Mạng http://cms.montgomerycollege.edu/wdce/youthsummer.html

Tập San Các Chương Trình Hè cho Trẻ Em http://www2.montgomerycollege.edu/departments/wdce/youthpdf/ysummer2016.pdf

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNMay42016VIETNAMESE.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Leave a Reply

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association