Đại Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ 77 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của BMH

PGHH060516

Đại Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ 77, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo… Trân trọng Thông Báo.. BMH Washington, D.C

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours