MCPS Sẽ Học Bù Một Ngày Nghỉ Tuyết vào Thứ Hai 20 Tháng 6

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

MCPS sẽ kéo dài niên học 2015-2016 thêm một ngày và kết thúc niên học vào ngày thứ Hai 20 tháng 6, 2016. Yêu cầu của MCPS để được miễn giảm một ngày trong số 180 ngày học bắt buộc cho năm học đã được Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland (MSDE) chấp thuận vào ngày Thứ Hai (18 tháng 4). Niên học này trước đây đã được dự kiến kết thúc vào ngày thứ Sáu, 17 tháng 6, và bây giờ sẽ kết thúc với ngày tan trường sớm vào ngày 20 tháng 6. MCPS đã đóng cửa sáu ngày trong mùa đông này vì thời tiết khắc nghiệt mà làm cho nhiều đường lộ và lề đường không đi được. MCPS đã có bốn ngày thời tiết khẩn cấp dự liệu trong lịch trường học. Với việc tiểu bang quyết định cho miễn giảm một ngày trong số những ngày học bắt buộc, MCPS đã thực hiện lịch dự phòng vì thời tiết của mình bằng cách cộng thêm một ngày học bù vào cuối niên học. MCPS mới đầu đã yêu cầu MSDE miễn giảm hai ngày để niên học có thể kết thúc vào Ngày 17 tháng 6, 2016. MSDE đã bác bỏ yêu cầu đó.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSAPR1916Vietnamese.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours