Lịch Trình Bầu Cử Liên Danh Cá Nhân Vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2016-2018

Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng

Thông Báo Lịch Trình Bầu Cử Liên Danh Cá Nhân Vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2016-2018 Kính gởi: – Hội Đồng Đại Diện CĐVN/Washington, D.C., Maryland và Virginia. – Hội Đồng Chấp Hành CĐVN/Washington, D.C., Maryland và Virginia. – Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, quý Trưởng thượng. – Quý Hội đoàn, Tổ chức, các cơ quan Truyền thông Báo chí – Quý Đồng hương trong vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận.. Kính thưa Quý Vị, ** Căn cứ vào kết quả của cuộc họp bất thường đặc biệt của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, vào ngày Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016. Chúng tôi xin được thông báo đến Quý Vị Lịch Trình Mới của cuộc bầu cử: “Liên Danh Cá Nhân Vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2016-2018.” – Công bố Liên Danh ứng cử lần thứ 1: Ngày 5 tháng 7, 2016 – Hạn chót ỨCV nộp đơn khiếu nại: Ngày 11 tháng 7, 2016 – Công bố Liên Danh Ứng Cử hợp lệ lần cuối: Ngày 18 tháng 7, 2016 – Công bố Địa Điểm Bầu Cử: Ngày 19 tháng 7, 2016 – Ngày Bầu Cử: Chủ Nhật 24 tháng 7 năm 2016 – Công bố kết quả bầu cử sơ khởi: Ngày 26 tháng 7, 2016 – Hạn chót nộp đơn khiếu nại: Ngày 2 tháng 8, 2016 – Họp giải quyết đơn khiếu nại: Ngày 7 tháng 8, 2016 – Công bố kết quả chính thức các Liên Danh đắc cử: Ngày 9 tháng 8, 2016 ** Tổ chức buổi họp của Tân Hội Đồng Đại Diện, để bầu Chủ Tịch, hai Đồng Chủ Tịch, và Ủy Viên Thường Trực Cộng Đồng: Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9, 2016. Thư từ liên quan đến cuộc bầu cử hay đơn xin ứng cử, ủng hộ tài chánh..v..v.. xin Quý Vị vui lòng ghi: Ủy Ban Bầu Cử và gởi về: P.O Box 2744 Hyattsville, MD 20784

CongDongLetterHeadLogo

]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  Leave a Reply

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 19 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 27 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 76 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 64 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views