Số thứ tự cho tất cả các Liên Danh

Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng

Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018 Thưa Quý Vị, Để trả lời chung và không bị hiểu lầm, chúng tôi xin minh xác: 1.- Danh sách ỨCV dưới đây mới được công bố lần thứ nhất, có thể có bổ túc. Danh sách chính thức sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 7, 2016. 2.- Số thứ tự trong danh sách dưới đây không phải chính thức. Vì Liên Danh nào cũng muốn được in tên của mình vào vị trí trên đầu, trong Phiếu Bầu, nên để công bằng, chúng tôi sẽ có cuộc bốc thăm, sắp số thứ tự cho tất cả các Liên Danh. Xin Quý vị, đặc biệt các đại diện Liên Danh vui lòng theo dõi. Sẽ có thông báo gởi đến Quý Vị trong những ngày sắp tới. Trân trọng. BMH Washington, D.C

CongDongLetterHeadLogo

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours