Quy Định Về Bầu Cử Ngày Chủ Nhật 24 tháng 7 năm 2016

Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng

Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018.. Xin chuyển đến Quý Đồng Hương, Quý Niên trưởng và Chiến Hữu… Để tường và theo dỏi… Trân trọng.. TM. Ủy Ban Bầu Cử Bùi Mạnh Hùng

07/11/2016 Số: 011 CĐVN/UBBC Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018 Quy định về cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2018 (gọi tắt là: “Bầu Cử Cộng Đồng”) A.- Ngày, giờ và địa điểm: Ngày bầu cử: Chủ Nhật 24 tháng 7 năm 2016 Giờ bầu cử: Từ 8:00 sáng đến 4:00 chiều trong ngày bầu cử. Những cử tri còn xếp trong hàng lúc 4 giờ chiều,,sẽ được tiếp tục tiến hành để hoàn tất việc bỏ phiếu. Địa điểm bầu cử: Có 8 địa điểm đặt thùng phiếu như sau: Tại Washington D.C.: 1. Phở 14: 1436 Park Rd NW, Washington, DC 20010 Tại Maryland: 2. Giáo Xứ Mẹ Việt Nam: 11812 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904 3. Chợ LA Mart (Maxim Center cũ): 640 University Blvd. East – Silver Spring, MD 20901 Tại Virginia: 4. Eden Center: Dưới tháp đồng hồ: 6751 Wilson Blvd., Falls Church VA 22044: 5. Eden Center: Trước Thanh Sơn Tofu: 6751 Wilson Blvd., Falls Church VA 22044 6. Phở 75: 3103 Graham Rd., Falls Church, VA 22042 7. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: 915 South Wakefield St., Arlington VA 22204 8. Woodland Hill Senior Center: 610 S Carlin Springs Rd., Arlington, Virginia 22204. B.- Điều kiện và thể lệ tham gia bầu cử cộng đồng: ** Quy định về cử tri:  Là người Việt Nam, trên 18 tuổi, và là cư dân vùng Washington, D.C., hay Maryland, hay Virginia, ít nhất 90 ngày trước ngày bầu cử.  Đồng ý tham gia và tuân theo các điều lệ về cuộc bầu cử cộng đồng nhiệm kỳ 2016-2018 ** Quy định tại địa điểm bầu phiếu:  Cử tri có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu phiếu nào thuận tiện (trong 8 địa điểm bầu cử kể trên), ví dụ: cử tri cư ngụ ở Maryland có thể bỏ phiếu ở Eden Center, Virginia, nhưng dùng phiếu bầu dành riêng cho Maryland..  Mỗi cử tri chỉ được bầu 1 lần, 1 phiếu và tại 1 địa điểm bầu phiếu.  Có 3 phiếu bầu, có màu khác nhau cho 3 vùng D.C., MD và VA: cử tri cư ngụ ở vùng nào dùng phiếu bầu của vùng đó.  Cử tri được bầu (chọn) từ 1 Liên danh cho tới số tối đa Liên danh được quy định trên phiếu bầu theo mỗi địa phương: – D.C: cử tri được bầu (chọn) 1 ……. Liên danh – MD: cử tri được bầu(chọn) 7 ……. Liêndanh – VA: cử tri được bầu (chọn) 13…… .Liên danh.  Cử tri đồng ý xuất trình thẻ nhận dạng có hình (photo ID) tại địa điểm bầu phiếu và đồng ý cho phép nhân viên phụ trách thùng phiếu ghi lại “Họ tên và địa chỉ” nhằm mục đích kiểm phiếu.  Cử tri không được bầu thế, không có trường hợp ngoại lệ.  Cử tri khi đã bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, là không thể đòi hỏi một lá phiếu khác, để bầu lại, vì bất cứ lý do nào.  Nếu ghi sai, cử tri có quyền đòi hỏi một phiếu bầu khác, với điều kiện phiếu bầu ghi sai phải được nhân viên phụ trách thùng phiếu hủy bỏ.  Cử tri đồng ý tôn trọng và theo sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách thùng phiếu.  Cử tri vui lòng xếp hàng, giữ gìn trật tự, không làm ồn ào, làm trở ngại việc bầu phiếu của người khác.  Tất cả các Liên danh có thể vận động cử tri ủng hộ, nhưng không tiếp xúc cử tri quá gần tại địa điểm bỏ phiếu.  Các đại diện Liên danh có quyền quan sát, theo dõi cuộc bầu cử tại mỗi địa điểm bầu cử. Nhân viên Phụ Trách Thùng Phiếu tuyệt đối không làm bất cứ việc gì để ảnh hưởng đến việc bầu (chọn) các Liên Danh của cử tri.

CongDongLetterHeadLogo

QuyDinhVeCuocBauCu240716 ]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  Theo tin của quận Montgomery & Scotland Juneteenth Festival Fireworks Extravaganza On June 19th, join us for an entire day of performances, attractions, and special events at Cabin John Park.…

  Leave a Reply

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 56 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 88 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi