Ghi Danh Học Giáo Lý-Việt Ngữ Niên Học 2016-2017 tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Bắt đầu từ Chúa Nhật 17 tháng 4 Chương Trình Giáo Lý-Việt Ngữ đã gửi đơn ghi danh cho niên học tới (2016-2017) cho các phụ huynh có con em đang học trong niên học 2015- 2016. Xin phụ huynh kiểm tra và lấy đơn nơi các em. Trên đơn chúng tôi đã điền sẵn tên, số ID học sinh, ngày tháng năm sinh của con em quý vị đang học niên khóa hiện tại. Phụ huynh chỉ điền những thông tin khác cũng như điền tên của những con em mới, không học niên khóa hiện tại. Những phụ huynh nào con em làm mất đơn hoặc lần đầu tiên có con đi học GL/VN cũng có thể lấy đơn mới ở lối ra vào nhà thờ (trên giá sắt để sau bàn bán ảnh tượng) hoặc tải xuống từ website của Giáo Xứ. Xin phụ huynh điền đơn cẩn thận và đầy đủ. Điền xong, xin giao trực tiếp cho thành viên của Ban Điều Hành hay thư ký giáo xứ vào ngày giờ làm việc (nếu đến ngoài giờ làm việc xin bỏ vào hộp thư trên cửa nhà xứ), hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ giáo xứ như đã in trên đơn. Để tránh thất lạc và những sai sót khác, tuyệt đối không bỏ đơn trong giỏ xin tiền, tuyệt đối không nhờ người khác làm trung gian giao đơn, chẳng hạn như nhờ các ông từ, cô Loan, vì đó không phải là công việc của họ. Khi nộp đơn xin đóng học phí cùng lúc. Nếu phụ huynh nào gặp khó khăn về tài chính xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ. Giáo Xứ không muốn vì khó khăn tài chính mà có những em không đi học giáo lý. Để dễ dàng cho chương trình GL-VN, những phụ huynh nào có con em đang học xin nộp đơn và học phí trước cuối tháng Bảy. Cũng xin lưu ý vì vật giá tăng lên nên học phí năm nay có tăng thêm một chút – tiền học phí chỉ là để giúp trả tiền mướn trường công, mua sách giáo khoa, bài tập, cũng trang trải cho các tốn kém khác của việc giáo dục, chứ không phải trả lương cho thầy cô. Các giáo lý viên và các giáo viên Việt Ngữ là thiện nguyện viên thuần túy, dạy không lương giúp cho Giáo Xứ. Xin đừng ai hiểu lầm, tội nghiệp cho các thầy cô. Cũng xin lưu ý để được nhận vào chương trình Giáo Lý hay Việt Ngữcác em phải tròn 6 tuổi trước ngày 1 tháng 9 năm 2016.

http://www.olvn-dc.org/uploads/3/4/5/4/34540628/ns_06262016.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours