Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018 Công Bố Kết Quả Bầu Cử Sơ Khởi

Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH… Để tường… BMH Washington, D.C

Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018 Công Bố Kết Quả Bầu Cử Sơ Khởi Kính gởi: – Hội Đồng Đại Diện CĐVN/Washington, D.C., Maryland và Virginia. – Hội Đồng Chấp Hành CĐVN/Washington, D.C., Maryland và Virginia. – Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, quý Trưởng thượng. – Quý Hội đoàn, Tổ chức, các cơ quan Truyền thông Báo chí – Quý Vị Ứng Cử Viên Cá Nhân Các Liên Danh. – Quý Đồng hương trong vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận.. Kính thưa Quý Vị, Sau khi các thùng phiếu chấm dứt hoạt động vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 24 Tháng 7 Năm 2016, Ủy Ban Bầu Cử các Liên Danh Cá Nhân Ứng Cử vào Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia Nhiệm Kỳ 2016-2018, đã tiến hành việc kiểm phiếu tại trụ sở Nhà Việt Nam, số 308 Hillwood Avenue, Falls Church,Virginia, 22042. Hiện diện trong buổi kiểm phiếu ngoài sự hiện diện của một số quan khách, đồng hương, còn có sự chứng kiến của Ông Đinh Hùng Cường, Cô Đỗ Thị Anh Tú, Ứng Cử Viên Liên Danh, Bà Minh Nguyệt, Bà Vũ Minh Châu, đã hiện diện trong suốt thời gian kiểm phiếu cho đến khi kết thúc vào sáng hôm sau. Các Ông Từ Khải là Ứng Cử Viên Liên Danh, Ông Nguyễn Phúc và Ông Mike Đỗ (THVN – HTĐ) đã hiện diện và về sớm hơn. Sau khi tất cả các thùng phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu được tập trung về trụ sở .Cuộc kiểm phiếu tiến hành lúc 6:30 PM theo thứ tự từ Thùng phiếu số 1 đến 8. Trước khi bắt đầu,ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Ban Bầu Cử có vài lời chào mừng quan khách đồng thời nêu ra một số nội dung liên quan đến cách kiểm phiếu cũng như đưa ra một số tiên liệu có thể xảy ra và cách giải quyết vấn đề như sau: – Mỗi thùng phiếu được khui để đếm tổng số phiếu trong thùng, phân biệt theo màu của phiếu bầu, để xác định cho từng địa phương. Sau đó so sánh tổng số phiếu nầy với tổng số cử tri được ghi trong danh sách: -Nếu có sai biệt thì xem sự sai biệt thuộc về địa phương nào,căn cứ theo màu của lá phiếu. -Nếu tổng số phiếu bằng hoặc ít hơn tổng số cử tri thì việc đếm phiếu được tiến hành. -Nếu tổng số phiếu bầu nhiều hơn so với tổng số cử tri, cách giải quyếi là: -Nếu số chênh lệc nầy dưới 10% ,UBBC sẽ loại bỏ ra ngoài một cách bất kỳ số chênh lệch và tiến hành đếm số phiếu phù hợp còn lại. -Nếu số chênh lệc trên 10% ,UBBC sẽ lấy ý kiến của tất cả tham dự viên cùng với tất cả nhân viên bầu cử để có quyết định . Sau đó, trong suốt thời gian kiểm phiếu từ thùng phiếu số 1 đến thùng phiếu số 8, tổng số phiếu bầu trong mỗi thùng phiếu đều ngang bằng hay ít hơn với tổng số cử tri ghi nhận trong danh sách cử tri, tại mỗi địa điểm bầu phiếu Sau đây là kết quả sơ khởi của việc kiểm phiếu : Tổng số cử tri tham gia bầu phiếu: 1270 (bao gồm 38 tại địa điểm WA/DC, 342 tại Maryland và 890 tại Virginia) Tổng số Phiếu bầu: 1,270, gồm có:1,233 phiếu hợp lệ và 37 phiếu trắng hoặc bất hợp lệ. Sau đây là kết quả tạm thời: A/ Đơn Vị Washington DC: 1/Liên Danh 2 : 20 phiếu 2/Liên Danh 1 : 5 phiếu B/ Đơn Vị Maryland : 1/Liên Danh 1 : 219 phiếu 2/Liên Danh 2 : 186 phiếu 2/Liên Danh 5 : 186 phiếu 2/Liên Danh 6 : 186 phiếu 5/Liên Danh 8 : 182 phiếu 6/Liên Danh 4 : 175 phiếu 7/Liên Danh 7 : 174 phiếu 7/Liên Danh 9 : 174 phiếu 7/Liên Danh 11 : 174 phiếu 10/Liên Danh 3 : 167 phiếu 11/Liên Danh 1o: 163 phiếu 12/Liên Danh 13: 161 phiếu 13/Liên Danh 12: 159 phiếu C/ Đơn Vị Virginia: 1/Liên Danh 6 : 552 phiếu 2/Liên Danh 3 : 543 phiếu 2/Liên Danh 4 : 543 phiếu 4/Liên Danh 8 : 541 phiếu 5/Liên Danh 28: 528 phiếu 6/Liên Danh 21: 526 phiếu 7/Liên Danh 19: 525 phiếu 8/Liên Danh 26: 524 phiếu 9/Liên Danh 9 : 522 phiếu 9/Liên Danh 15: 522 phiếu 11/Liên Danh 17: 510 phiếu 12/Liên Danh 16: 509 phiếu 12/Liên Danh 18: 509 phiếu 14/Liên Danh 1: 240 phiếu 14/Liên Danh 5: 240 phiếu 14/Liên Danh 7: 240 phiếu 17/Liên Danh 2: 230 phiếu 18/Liên Danh 11: 226 phiếu 19/Liên Danh 12: 221 phiếu 20/Liên Danh 24: 214 phiếu 21/Liên Danh 23: 209 phiếu 21/Liên Danh 25: 209 phiếu 23/Liên Danh 20: 206 phiếu 24/Liên Danh 14: 204 phiếu 25/Liên Danh 29: 202 phiếu 26/Liên Danh 22: 189 phiếu 27/Liên Danh 10: 32 phiếu 28/Liên Danh 13: 29 phiếu 29/Liên Danh 27: 14 phiếu Cuộc kiểm phiếu được tiến hành liên tục suốt đêm, cho đến ngày hôm sau và hoàn tất vào lúc 6:00AM ngày 25/7/2016. Sau đây chúng tôi xin đính kèm lịch trình làm việc của Ủy Ban Bầu Cử trong những ngày sắp tới, xin Quý Vị, đặc biệt Quý ỨCV các Liên danh vui lòng ghi nhận và theo dỏi.. – Công bố kết quả bầu cử sơ khởi: Ngày 26 tháng 7, 2016 – Hạn chót nộp đơn khiếu nại: Ngày 2 tháng 8, 2016 – Họp giải quyết đơn khiếu nại: Ngày 7 tháng 8, 2016 – Công bố kết quả chính thức các Liên Danh đắc cử: Ngày 9 tháng 8, 2016 Chúng tôi xin Thông Báo đến Quý Vi , Quý Đồng Hương để tường. Thư từ liên quan đến cuộc bầu cử xin Quý Vị vui lòng ghi: Ủy Ban Bầu Cử và gởi về: P.O Box 2744 Hyattsville, MD 20784 Xin vui lòng e-mail hoặc gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào… Chân thành cảm tạ. E-mail: ubbc2016@aol.com Trân trọng, TM. Ủy Ban Bầu Cử Bùi Mạnh Hùng BMH

CongDongLetterHeadLogo

QuyDinhVeCuocBauCu240716 ]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Leave a Reply

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association