Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Thành Phố Rockville Trong Quận Montgomery ở tiểu bang Maryland & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2016

Theo tin Thành phố Rockville

Posted on: November 6, 2016 Thanksgiving Weekend Facilities and Recycling and Refuse Collection Schedule Thursday, Nov. 24 (Thanksgiving Day) and Friday, Nov. 25: City Hall, the Senior Center, Glenview Mansion and the Fitzgerald Theatre box office will be closed. Recycling and refuse normally collected on Thursdays will be collected Friday, Nov. 25. Facilities that are closed Nov. 24 and open Nov. 25, for the following hours: Croydon Creek Nature Center (10 a.m.-2 p.m.). Lincoln Park, Thomas Farm and Twinbrook community centers (10 a.m.-6 p.m.). Rockville Swim and Fitness Center north pool and fitness room (6 a.m.-9 p.m.). South pool closed. Visit www.rockvillemd.gov/swimcenter for more information. For more information on recycling and refuse, visit www.rockvillemd.gov/recycling-refuse, or call 240-314-8568. Learn more at www.rockvillemd.gov or by calling 240-314-5000. # # # MEDIA CONTACT: Marylou Berg Director of Communication 240-314-8105 mberg@rockvillemd.gov

http://www.rockvillemd.gov/CivicAlerts.aspx?AID=1378]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Leave a Reply

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association