Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Thành Phố Gaithersburg Trong Quận Montgomery ở tiểu bang Maryland & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Giáng Sinh Hoa Kỳ 2016 và và Tết Tây năm 2017

Theo tin Thành phố Gaithersburg

Christmas & New Years Facility Closures

The collection of recycled materials will not be affected this Holiday Season. Bulk pick up for residents whose regular bulk pick up day is Monday, January 2, will take place the following Monday, January 9. Friday, December 23, 2016 City facilities are operating on normal business hours, with the exception of the following: Casey Community Center will open from 9 a.m. to 3 p.m. Saturday, December 24, 2016 City facilities are operating on normal business hours, with the exception of the following: Activity Center at Bohrer Park will open from 8 a.m. to 6 p.m. Casey Community Center will open from 9 a.m. to 1 p.m. The Arts Barn, Aquatic Center, Gaithersburg Community Museum, and Kentlands Mansion are closed. The Olde Towne and Robertson Park Youth Centers are closed December 24, 2016 through January 2, 2017. Sunday, December 25, 2016 All City facilities are closed. The Administrative Offices of the Gaithersburg Police Station are closed. Police patrol will remain on duty. For emergencies please call 911. For non-emergencies, please dial 301-279-8000 for dispatch. Monday, December 26, 2016 All City facilities are closed. Recycling will be collected on its regular schedule. The Gaithersburg Police Department Administrative Offices will maintain normal business hours. Friday, December 30, 2016 City facilities are operating on normal business hours, with the exception of the following: Casey Community Center will open from 9 a.m. to 3 p.m. Saturday, December 31, 2016 City facilities are operating on normal business hours, with the exception of the following: Activity Center at Bohrer Park will open from 8 a.m. to 6 p.m. Casey Community Center will open from 9 a.m. to 1 p.m. The Arts Barn, Aquatic Center, Gaithersburg Community Museum, and Kentlands Mansion are closed. Sunday, January 1, 2017 All City facilities are closed. The Administrative Offices of the Gaithersburg Police Station are closed. Police patrol will remain on duty. For emergencies please call 911. For non-emergencies, please dial 301-279-8000 for dispatch. Monday, January 2, 2017 All City facilities are closed. Recycling will be collected on its regular schedule. Bulk pick up will take place the following Monday, January 9. The Gaithersburg Police Department Administrative Offices will maintain normal business hours.

http://www.gaithersburgmd.gov/news/press-releases/2016/12/20161207-christmas-and-new-years-facility-closures]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Leave a Reply

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association