Các Trường Học An Toàn và Thân Thiện cho Tất Cả Học Sinh

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Thưa Quý Gia Đình MCPS: Chúc Mừng Năm Mới! Vào lúc chúng ta bắt đầu năm mới 2017, chúng tôi muốn nhân cơ hội này để khẳng định lại quyết tâm của chúng tôi là cung cấp một môi trường học tập an toàn và thân thiện cho mỗi học sinh MCPS. Trong những tháng gần đây, Quận Montgomery đã chứng kiến một sự gia tăng xảy ra trong cộng đồng bắt nguồn từ sự thù hận, trong đó có một số sự việc đã có ảnh hường đến các trường học của chúng ta. Tuy những sự việc này không phải là duy nhất cho quận chúng ta và là một phản ảnh của những gì chúng ta thấy trên toàn quốc, xin quý vị biết rằng MCPS đang làm việc với Sở Cảnh Sát Quận Montgomery và đang thực hiện tất cả những bước cần thiết để đối phó với các sự việc này. Những hành động bắt nguồn từ sự thù hận của một nhóm nhỏ là sai và phản đạo đức đối với những giá trị cốt lõi về tôn trọng và bình đẳng, của chúng ta, mà là căn bản để bảo đảm sự học tập của học sinh. Như Giám đốc học vụ Jack R. Smith đã tuyên bố, MCPS sẽ không dung thứ thái độ này. Biện pháp kỷ luật chỉ mới là một trong những cách mà MCPS sử dụng để bảo đảm rằng các trường học của chúng ta vẫn thân thiện và an toàn cho mọi người. MCPS thực hiện các bước chủ động để nâng cao sự hiểu biết về văn hóa và tôn vinh sự đa dạng trong các lớp học và trường học của chúng ta. Từ lớp Anh văn và xã hội học cho đến lớp thể dục và giáo dục y tế, các học sinh MCPS đã được tiếp xúc với nhiều quan điểm đa dạng; khảo sát các niềm tin, phong tục và truyền thống văn hóa của những người đến từ những nền tảng văn hóa khác nhau; được dạy về chấp nhận và tôn trọng người khác; và học về văn hóa như là một phần của việc tạo dựng sự nhận thức và tôn trọng về văn hoá đối với người khác. Qua chương trình Study Circles, chúng tôi cung cấp cho học sinh, nhân viên và phụ huynh những nguồn tài nguyên để tham gia vào các cuộc nói chuyện không thoải mái nhưng rất cần thiết về chủng tộc, tôn giáo và văn hóa. Những cuộc nói chuyện này cho phép chúng ta nghe và học hỏi từ những quan điểm khác với quan điểm của chúng ta. Trong quan hệ đối tác với các cộng đồng tín ngưỡng của Quận Montgomery, MCPS cũng đã khai triển Hướng Dẫn về Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo. Những hướng dẫn này nằm trong quyết tâm của chúng tôi để bảo đảm tất cả các học sinh của chúng ta có quyền bày tỏ đức tin và hoạt động tôn giáo, mà không bị kỳ thị, bắt nạt hay quấy nhiễu. Mời Đọc Hướng Dẫn về Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo Đào tạo năng lực về văn hóa cũng là một thành phần quan trọng trong nỗ lực của chúng tôi để bảo đảm một môi trường học tập thân thiện cho các học sinh. Chúng tôi biết rằng chủng tộc và văn hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học. Qua Đơn Vị Đề Xướng Bình Đẳng MCPS (MCPS Equity Initiatives Unit), chúng tôi giúp các nhà giáo dục của chúng ta tạo nên sự thông thạo về văn hóa để họ có thể kết hợp thành công các hoạt động, cấu trúc và quy trình trong lớp học mà loại bỏ các bất bình đẳng dựa trên chủng tộc và sắc tộc và xây dựng thành công các mối quan hệ mà nuôi dưỡng sự thành đạt cao trong mọi nền tảng văn hoá khác nhau. Văn Phòng Tài Nguyên và Phát Triển Nhân Sự MCPS (MCPS Office of Human Resources and Development) cũng đang tích cực tuyển thêm những nhà giáo dục từ các cộng đồng mà đã không được đại diện đầy đủ để cho các học sinh có những gương mẫu đa dạng tại trường các em. Mời Xem Phim Video về Các Đề Xướng về Bình Đẳng của Chúng Tôi Chúng tôi cũng đã nghe được những lo ngại của quý vị về an toàn của các học sinh không có giấy cư ngụ hợp pháp. Xin cho tôi được nói rõ, MCPS vẫn là một môi trường học tập thân thiện cho tất cả các học sinh, bất kể tình trạng di trú. Tuy đây là một vấn đề chung, Cơ Quan Thực Thi Luật Di Trú và Quan Thuế (Immigration and Customs Enforcement) xem trường học là những khu vực nhạy cảm mà ở đó việc bắt giữ, thẩm vấn, khám xét và canh chừng sẽ không xảy ra; ban giám đốc MCPS đang giám sát chặt chẽ tình hình này. Chúng tôi đã, và sẽ tiếp tục, thông báo cho nhân viên chúng tôi là họ không được có bất cứ hành động nào mà có thể cản trở sự tham gia hay đưa đến việc loại trừ các học sinh dựa trên tình trạng di trú. Hỗ trợ các học sinh và các gia đình là một ưu tiên của MCPS. Hội Đồng Quận Montgomery mới đây đã đưa ra một nghị quyết về vấn đề này. MCPS sẽ tiếp tục củng cố quyết tâm của mình về công bằng và bình đẳng tại các trường học chúng ta. Ngân sách điều hành đề nghị cho năm tới được dùng như một tài liệu đạo đức để hỗ trợ sự thành công của học sinh, phản ảnh quyết tâm này qua các ngân khoản dành cho các đề xướng về công bằng, như Chương Trình Học Bỗng Thiểu Số cho các học sinh và huấn luyện về thành kiến ẩn tàng cho nhân viên. Xin mời đọc Ngân Sách Điều Hành Được Đề Nghị Tài Khóa 2018 Sứ mạng của hệ thống trường học chúng ta là bảo đảm mỗi học sinh sẽ có những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề sáng tạo, và tình cảm xã hội để thành công tại đại học và trong nghề nghiệp. Để bảo đảm là chúng ta có thể giúp các em đạt mục tiêu này, trước hết chúng ta phải cung cấp một nơi học tập an toàn, thân thiện cho tất cả các học sinh. Hội Đồng Giáo Dục đã và sẽ tiếp tục mạnh mẽ đưa ra và ban hành các chính sách mà hỗ trợ sự an lạc của tất cả các học sinh và bảo vệ các em dưới mọi hình thức quấy nhiễu, bắt nạt hay kỳ thị. Chúng tôi xin chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất cho năm mới. Kính thư, Michael A. Durso Chủ tịch, Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Jan1017QNVIETNAMESE.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Leave a Reply

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views