Applications, Donations Sought for CHARACTER COUNTS! Scholarship Program

Theo tin Thành phố Gaithersburg

Posted: January 31, 2017

High school seniors who are residents of the City of Gaithersburg are encouraged to apply for a W. Edward Bohrer, Jr. Memorial CHARACTER COUNTS! Scholarship. http://www.gaithersburgmd.gov/services/community-services/character-counts-program/w-edward-bohrer-memorial-character-counts-scholarship-program Since the program’s inception in 1998, 85 high school seniors have received more than $150,000 to help with their continuing education costs. Scholarships are awarded at the discretion of the City of Gaithersburg’s Educational Enrichment Committee, and are based on the embodiment of the Six Pillars of Character, personal merit, financial need, and the student’s commitment to further education. Applications are now available here and should be completed online. The deadline to apply is 4 p.m., April 21, 2017. http://www.gaithersburgmd.gov/services/community-services/character-counts-program/w-edward-bohrer-memorial-character-counts-scholarship-program This program is funded in part by the W. Edward Bohrer Memorial Fund, Gaithersburg Rotary, Rodgers Consulting, Inc., the City of Gaithersburg Student Union and private donors. Individuals, businesses and organizations within the Gaithersburg community are also invited to acknowledge and support the character development of our young people by making a contribution to this fund. For information please contact the Gaithersburg Community Services Division.

http://www.gaithersburgmd.gov/news/press-releases/2017/01/20170131-applications-donations-sought-for-character-counts-scholarship-program]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Leave a Reply

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 71 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 57 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi