Ngày Hội Sách tại Gaithersburg vào Ngày 20 Tháng 5 Năm 2017

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hãy Có Kế Hoạch Tham Gia Ngày Hội Sách tại Gaithersburg vào Ngày 20 tháng 5

Các trường Công Lập Quận Montgomery rất hãnh diện là một cộng tác trong Ngày Hội Sách Gaithersburg 2017 (GBF) vào ngày thứ Bảy 20 tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tại khu vực của Tòa Thị Chính Gaithersburg. GBF có rất nhiều các tác giả và sinh hoạt cho các trẻ em ở mọi lứa tuổi. Nhiều thành viên cộng đồng MCPS sẽ tổ chức các buổi đọc sách tại ngày hội và sẽ có nhiều chương trình, hội thảo, và sinh hoạt trong Làng Trẻ Em mà được phác họa để khuyến khích sự quan tâm vào việc đọc và viết. Trong số các tác giả tham dự là: Jami Attenberg, Brian Biggs, Phil Bildner và Molly Brooks. Một số các cuộc hội thảo sẽ đề cập đến sáng tác cho các thanh thiếu niên, sáng tạo sách phát họa cho trẻ em, và viết sách cho trẻ em.

Để biểt thêm chi tiểt về chương trình, xem trang mạng GBF http://www.gaithersburgbookfestival.org/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/April1817QNVIET.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Leave a Reply

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views