Phóng Sự Hình Ảnh & Video Clip Cờ Việt Cộng treo trước thư viện thành phố Rockville ở tiểu bang Maryland ngày 9 tháng 6 năm 2017

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của hoathinhdon

Courtesy of a friend in Florida passing by

Cờ Việt Cộng treo trước thư viện thành phố Rockville ở tiểu bang Maryland ngày 9 tháng 6 năm 2017

Courtesy of chủ tịch Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của hoathinhdon

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10213648099106245/

Theo nguồn tin trên mạng youtube

https://youtu.be/DhHgXIX6zU8

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours