Phóng Sự Hình Ảnh & Video Clip Cờ Việt Cộng Treo trong Thành Phố Rockville ở Tiểu Bang Maryland ngày 18 tháng 6 năm 2017

Theo nguồn tin trên mạng của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Phóng Sự Đặc Biệt Cờ Việt Cộng đã được treo tại thành Phố Rockville Tiểu Bang Maryland do Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn thực hiện lúc 4:15pm ngày 18/6/2017.

https://youtu.be/-3eNCe5lDnA

Theo nguồn tin trên mạng youtube

https://youtu.be/DhHgXIX6zU8

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours