Hãy Gửi Cho Chúng Tôi Những Tấm Hình Của Quý Vị Về Ngày Khai Trường

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hãy Gửi Cho Chúng Tôi Những Tấm Hình Của Quý Vị Về Ngày Khai Trường

Dù đây là ngày đầu tiên vào lớp mẫu giáo hay bắt đầu năm học cuối cấp trung học của con quý vị, ngày tựu trường luôn luôn là thời gian đặc biệt đối với các phụ huynh. Hãy giúp chúng tôi ghi lại được những giây phút hào hứng và đáng ghi nhớ quanh học khu bằng cách gửi những tấm hình ưa thích chụp ngày tựu trường của quý vị! Nhiều tấm hình sẽ được chia sẻ trên trang mạng và truyền thông xã hội của học khu bắt đầu từ sáng thứ Ba. Với email, xin quý vị phụ huynh hãy lựa chọn tấm hình nằm ngang đẹp nhất về ngày khai trường và gửi tấm hình đó như một tập hồ sơ .jpeg (không quá 4 MB) cho pio@mcpsmd.org. Xin hãy viết tên, cấp lớp và trường của con quý vị (chúng tôi sẽ không công bố họ). Với các trang truyền thông xã hội, phụ huynh và học sinh có thể đăng tải hình lên Twitter dùng từ mô tả hashtag #MCPSfirstday. Một số hình đăng tải sẽ được tweet lại trên tin cập nhật của MCPS Twitter. Khi gởi hình đến, phụ huynh đã đồng ý cho sử dụng hình ảnh ấy để đăng trên trang mạng MCPS. Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên lạc với Department of Public Information and Web Services tại 240-740-2837 hay email cho chúng tôi tại pio@mcpsmd.org.

Để biểt thêm chi tiểt về chương trình, xem trang mạng GBF http://www.gaithersburgbookfestival.org/

http://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=21361]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  Theo tin của quận Montgomery & Scotland Juneteenth Festival Fireworks Extravaganza On June 19th, join us for an entire day of performances, attractions, and special events at Cabin John Park.…

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 56 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 88 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi