Chương Trình Dạy Kèm ít Tốn Kém trong các Lớp Học Ngày Thứ Bảy tại The George B. Thomas, Sr. Learning Academy Giúp Học Sinh Thành Công

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Lớp Học Ngày Thứ Bảy Giúp Học Sinh Thành Công

The George B. Thomas, Sr. Learning Academy bắt đầu mùa học 2017–2018 của các Lớp Học Ngày Thứ Bảy vào ngày Thứ Bảy 9 Tháng 9. Lớp Học Ngày Thứ Bảy là một chương trình dạy kèm ít tốn kém cung cấp một ngày học thứ sáu và giúp cho các học sinh MCPS nắm vững hơn những môn học chính. Các học sinh nào cần được trợ giúp thêm về học tập có thể tham dự các buổi học tại một trong 12 địa điểm trong khắp quận Montgomery. Các lớp bắt đầu vào Thứ Bảy 9 Tháng 9 và sẽ kết trúc vào Tháng 5. Phí Câu trả lời cho các câu hỏi thường đặt ra được đăng trên trang mạng về Hành Hạ và Bỏ Bê Trẻ Em MCPS. MCPS cám ơn sự quyết tâm và cộng tác của quý vị để bảo đảm sự an toàn của các học sinh. ghi danh là $40 cho các học sinh nào được hưởng những Bữa Ăn Miễn và Giảm Phí (FARMS) và $70 cho các học sinh không được hưởng FARMS. George B. Thomas, Sr. Learning Academy

Để biểt thêm chi tiểt về chương trình, xem trang mạng GBF http://www.gaithersburgbookfestival.org/

http://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=21361]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views